روش های پیشرفته آماری – ۳۹۴۱

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: تحلیل آماری چند متغیره کاربردی ، ریچارد آ. جانسون و دین دبلیو . ویچرن