روش های تجزیه آماری چندمتغیره – ۳۹۳۲

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: روشهای آماری چند متغیره ، برایان منلی