مکانیک محیط های پیوسته۱ – ۳۹۴۲

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین ، جرج میس -توماس میس