تئوری تصمیم گیری – ۳۹۴۲

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: تصمیم گیریهای چند معیاره ، محمد جواد اصغر پور