معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی – ۳۹۱۲

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی ، سعید فاریابی