مدلهای خطی۱ (آموزش محور) – ۳۹۴۲

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: مدلهای خطی برای آمار ، رنچر