سریهای زمانی ۲ – ۳۹۴۲

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: تحلیل سریهای زمانی روشهای یک متغیره و چند متغیره ، ویلیام دبلیو اس وی