آنالیز چندمتغیره۱ (آموزش محور) – ۳۹۴۲

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

منبع: تحلیل چند متغییره ، ماردیا و همکاران